யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி மாவட்டச் செயலர்களுக்கு ஏமாற்றம் – சேவை நீடிப்பை நிராகரித்தது அமைச்சரவை!

யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி மாவட்டச் செயலர்களின் ஒரு வருட சேவை நீடிப்பு அமைச்சரவையால் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. கிளிநொச்சி மாவட்டச் செயலர் திருமதி ரூபவதி கேதீஸ்வரன் கடந்த 12ஆம் திகதியுடன் ஓய்வு

Stay Connected

Find us on socials

Latest News

Explore the Blog
error: Content is protected !!