எரிபொருள் விலைகளில் நள்ளிரவு முதல் மாற்றம்

Yarl Naatham

எரிபொருள் விலைகள் இன்று (நவம்பர் 30) நள்ளிரவு முதல் திருத்தப்பட்டுள்ளன என்று இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுதாபனம் அறிவித்துள்ளது.

ஒக்டேன் 92 ரகப் பெற்றோல் 10 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் புதிய விலை 346 ரூபாவாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒக்டேன் 95 ரகப் பெற்றோல் 3 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் புதிய விலை 426 ரூபாவாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

லங்கா டீசல் 27 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் புதிய விலை 329 ரூபாவாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

சுப்பர் டீசல் 3 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் புதிய விலை 434 ரூபாவாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

மண்ணெண்ணெய் ஒரு லீட்டர் 2 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் புதிய விலையாக 247 ரூபா நிர்ணாயிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

Share This Article
Leave a comment
error: Content is protected !!